2010. nov. 16.

Akkor és most

Avagy nem is tudom, mit gondolok még... úgyhogy csak leírom.
Erikkel ma a nevelési tanácsadóban jártunk. Ő úgy ment iskolába, hogy fejlesztésre szorult, emiatt kellett most is mennünk. A tanítók, az iskola fejlesztőpedagógusa már a tavalyi tanév első negyedéve végén azt mondták, nemigen tudnak rajta mit fejleszteni, így aztán mivel rajta kívül rengeteg olyan gyerek van/volt az iskolában, akiknek viszont nagyon nagy szükségük volt rá, ő nem járt.

Na de.. álljon itt az akkori szakvélemény:
A vizsgálatot a szülő kérésére végeztük el P. Erik Márk iskolaérettségének megállapítása céljából.
Vizsgálatunk során Erik együttműködő, de pszichésen, emocionálisan még éretlen kisfiú benyomását kelti. Feladatérettsége, feszültségtűrése esetenként gyenge. A vizsgálat egész ideje alatt nyitott szájon történő légvételt figyeltünk meg, amelyre felhívtuk az anyuka figyelmét is, javasolva szakorvosi rendelés felkeresését. A két kéz, két láb egyidejű összehangolás problémát jelent Erik számára, ami a szenzomotoros integrációk gyengeségére utal.
Ábrázoló-kifejező készség:
Emberrajza jelentős elmaradást mutat az elvárható életkori szinthez képest (fej-láb emberke), testsémája kialakulatlan. Lapkitöltése gazdaságtalan.
Ceruzafogása helytelen (2 ujjpozíciós), nyomatéka gyenge, eszközhasználata bizonytalan. Adott ábra másolása esetén haladási iránya jó. A másolt ábrák jelentős formai és tartalmi eltéréseket mutatnak (részletezettség, arányok, formahűség, vonalvezetés, esztétikum)
A szegélydísz készítés feladatában szabályfelismerése és alkalmazása jó, munkatempója megfelelő ( a háromszög rmegrajzolása azonban gondot okoz)
Mennyiségfogalom:
Mennyiség-állandósága kialakult. Adott mennyiség szimután-, akusztikus felfogására és reprodukálására képes. A mennyiségi relációkat ismeri és alkalmazza. Meghatározott műveletek közül a pótlási művelet elvégzése eszközös segítséggel is problémát jelent.
Megfigyelőképesség és emlékezet:
Vizuális és megtartó auditív emlékezete egyaránt fejlesztésre szorul. A formaemlékezet és reprodukálás feladatát sikertelenül oldja meg.
Beszédkészség:
Adott képről történő szövegalkotás esetén bővített mondatokban fejezi ki magát oksági összefüggések felismerése mellett. Szókincse életkorának megfelelő. Beszéde alakilag hibás, tartalmilag ép.
Általános ismeretei megfelelőek
Gondolkodás:
Gyakorlati élethelyzetben való problémamegoldó képessége jó.
Analógiás összefüggések felismerésére képes.
Kauzális gondolkodást igénylő feladatokban sikerrel teljesít.
Az analizáló-szintetizáló képességet feltételező feladatokat hibásan oldja meg.
Összegezve: Vizsgálatunk során Erik néhány területen gyengén teljesített. Az egyes feladatokban nyújtott gyengébb teljesítmény oki hátterében prszichés-szociális, emocionális éretlenség, valamint egyes részképességek gyengeségek áll.
Vizsgálatunk során megállapítottuk, hogy Erik a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek (BTM) csoportjába tartozik.(közoktatási tv. 35. § (4), 30. § (7) bekezdés)

A majdani sikeres iskolai teljesítmény eléréséhez az alábbi részképességek egyéni megsegítését látjuk indokoltnak:
-vizuális észlelés
-vizuális, verbális-akusztikus (megtartó) emlékezet
-vizuomotoros koordináció
-grafomotorium
-analízis-szintézis
-számolási készség
-téri orentáció
-testséma
-nagy- és finommozgások koordinálása

Szükségesnek tartjuk további idő biztosítását a pszichés, szociális, emocionális folyamatok érése számára.
Javaslat: További óvodai nevelés egyéni felzárkóztatás mellett.

A közoktatási törvény 3. számú melléklet II/3. pontja alapján a létszámban 2 főként vehető figyelembe.
A szülő a javaslattal egyetért.

2008.08.11.

És akkor most:

A vizsgálat során megállapítottuk, hogy a fent nevezett tanuló:
-beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel (BTM) küzdők csoportjába tartozik.
Anamnézise a nehézség(ek) kialakulásával összefüggésbe hozható adato(ka)t tartalmaz.

Nehézségei hátterében valószínűsíthető:
-egyenetlenül fejlett részképességek
-nyelvi területek érintettsége

Raven tesztben elért pontszáma 10 pp

A vizsgálat alapján javasoljuk:
-Nehézségeinek figyelembe vételét, differenciált bánásmódban való részesítését
-Méltányos értékelését az iskolai élet során
-Eszközhasználat lehetőségének biztosítását matematikából
-Tantárgyi felzárkóztatását, korrepetálást szükség szerint.

Fejlesztő, felzárkóztató foglalkoztatásra jogosult intézménye keretein belül, egyéni fejlesztési terv alapján. Ellátása a közoktatási törvény 30. § 7. és 52. § 7,. 11/c pontjai szerint szervezhető. A megsegítést igénylő területeket részletes szakvéleményünk tartalmazza.

A tanulói létszám meghatározásakor 2 főként vehető figyelembe (közoktatási törvény 3. számú melléklet II/3 pont)

Felülvizsgálatát az iskola kezdeményezésére a szülő/gondviselő beleegyezését követően a 2012/2013. tanévben végezzük.
A felülvizsgálat időpontjáig véleményünk érvényes.

2010.11.16.

Jelen kiadványunk tájékoztató jellegű. Hivatalos iratként később postázott részletes szakvéleményünk használható.

Mire leírtam, eszembe jutott, hogy gyakorlatilag ez a gyerek, ha én nem kardoskodok, hat éves korában elmehetett volna úgy iskolába, hogy a kutya senki nem vonta volna kétségbe az iskolaérettségét. Az óvodai felmérésen az egyik legjobb eredményt érte el. Rajzolni sosem szeretett, amit elintéztek azzal, hogy van ilyen.. De ha én úgy gondolom, beirattam volna a suliba, és el van intézve. Így, hogy nem gondoltam úgy, maradt egy évet, járt fejlesztőpedagógushoz ímmel-ámmal, szorgosan színeztünk, feladatoztunk, megtanult biciklizni, ami hatalmas mérföldkő volt. Az iskolában pedig ilyen és ilyen véleményeket kaptunk róla. És úgy tudjuk, az osztály első három legjobbja között van matekból is, magyarból is. Úgyhogy kicsit most ezen megdöbbentem. Bár nem baj, hogy van egy ilyen papírja, ha mégis fejlesztéshez jut, kára nem lesz belőle. Ha meg nem jut hozzá, hát nem dőlök a kardomba szerintem.
Azért azt a kérdést csak úgy költőiként teszem fel, hogy ha ő két főnek számít, akkor a lelkiterrort alkalmazó, verekedős, gátlástalan osztálytárs hány fő? :D
Majd a részletes szakvéleményt is leírom, ha megérkezik. Egyébként láttam a munkáit. Olyan hibái voltak, hogy sietségében lefelejtette az ékezeteket egy-két helyről. Névnap helyett szülinapra emlékezett valami mesében. Túl gyorsan olvasott. A ceruzafogását is kifogásolták.
Matekból pedig az volt a legnagyobb hibája, hogy az ujján számolt.
A Raven teszt állítólag valamiféle IQ teszt, amin ő átlag alatt teljesített. De tele volt téri orientációs feladatokkal, amiben ő valóban nem remekel.
Szóval ennyi. Nagyobb baja se legyen soha.

1 megjegyzés:

  1. Szia! A téri orientáció az alap :-)
    Ezt a már én is tudom, viszont én pont úgy jártam, ahogy te is járhattál volna. Két nagyon ügyes gyerek után a harmadik kicsit ügyetlenke volt, de kiválóan írta meg az iskolaérettségi tesztet, most mg szívunk ezerrel. Másodikos és még hivatalosan nem látták szakértők. Sok ugyanis a problémás gyerek.

    VálaszTörlés