2010. jan. 22.

Félévi bizonyítvány Erik

Magatartás: Társaival barátságos, kerül konfliktusba.
                   Közösségében aktív. Felnőttekhez udvarias, közvetlen.

Szorgalom: Munkáját önállóan végzi. Probléma esetén segítséget kér.
                   A közösségi munkát ötletekkel segíti.
                  Tanulmányi feladatainak teljesítése pontos, hiánytalan.
                  Tanítási órákon figyel, sokat jelentkezik, a többiekkel együtt  
                   halad.

Magyar nyelv és irodalom
Beszéd: Tiszta, érthető.
              Szóbeli kifejezőkészsége korosztályának megfelelő.

Olvasás: A tanult betűk felismerése és olvasása biztos.
               Olvasása folyamatos. A szavakat, rövid mondatokat
               megérti. Az olvasott szöveg tartalmát pontosan mondja el.

Írás: Ceruzafogása megfelelő. Vonalvezetése, írásmozgása biztos.
         Füzetvezetése megfelelő. Betűismerete
         biztos. Írásának tempója kicsit kapkodó. Kicsit görcsös az
         írásmozgása. Matematika Számfogalma biztos. A számok tulajdonságainak
                   felismerésében és megnevezésében önálló.
                   Tájékozódása a számegyenesen jó. A tanult matematikai
                   jelek (<,>,=) ismerete és alkalmazása biztos.
                   A 10-es számkörben műveletet önállóan tud elvégezni.
                   Csökkenő és növekvő sor felállítására önállóan képes.
                   Írásának külalakját javítania kell.

Környezetismeret A tanult napok, hónapok és az évszakok
                             neveit ismeri.
                              Néhány ház körül és erdőben élő növényt meg tud 
                              nevezni. A helyes tisztálkodás szokásait ismeri.
                              Megfigyelései pontosak.
                              Az összefüggések felismerésében önálló.

Ének-zene A tanult dalokat el tudja énekelni önállóan.
                  A dalokat szívesen énekli. Hallás után, egyszerű ritmus
                  visszaadására képes. A közös éneklésben, dalos
                  játékokban szívesen vesz részt.

Rajz és vizuális kultúra A rajz és festés iránti érdeklődése mérsékelt.
                                       Munkáját önállóság jellemzi. Az eszközöket
                                       megfelelően használja. Színhasználata
                                       megfelelő.
                                       A rajzfelület kitöltésére törekszik.

Technika és életvitel  Munkái gyorsak. Az eszközökkel és az anyagokkal
                                  biztonságosan bánik.
                                  Kézügyessége korának megfelelő.

Testnevelés  Az órákon, foglalkozásokon aktív.
                     Erőnléte, állóképessége korának megfelelő.
                     A szabályokat önként, pontosan tartja be.
                     Mozgása összerendezett.

Ez egy jeles. És nagyon büszkék vagyunk rá. :)

2 megjegyzés:

  1. Igazán büszkék lehettek rá,minden szülő ilyen biziről álmodik:)

    VálaszTörlés
  2. Köszi. :) Nagyon büszkék vagyunk rá. :)

    VálaszTörlés