2011. jan. 22.

Félévi bizonyítvány Erik

Ő is hozta tegnap a félévit. Az igazgató felolvasta a nevemet a jeles tanulók között-mondta. Mégis kicsit félve nyújtotta át a tájékoztató füzetet. Az övé még szöveges minősítés.
Álljon itt az utókornak.
Magatartás: Társaival barátságos. Közösségében aktív. Felnőttekhez udvarias.
Szorgalom: Munkáját kevés segítséggel végzi. Probléma esetén segítséget kér. A közösségi munkát ötletekkel segíti. Tanulmányi feladatainak teljesítése ritkán hiányos. Tanítási órákon nem mindig figyel.
Magyar nyelv és irodalom
Beszéd: Tiszta, érthető. Szókincse gazdag. Szóbeli kifejezőkészsége kiváló. Összefüggő beszédre önállóan képes.
Olvasás: Olvasás iránti érdeklődése élénk. Felkészülés után 5-6 mondatos szöveget hangosan: hibátlanul, jól hallhatóan, érthetően, néha az írásjelek figyelembevétele nélkül olvassa. Az olvasott szöveg tartalmát pontosan tudja felidézni. Az olvasott szöveghez kapcsolódó feladatokat írásban egyedül oldja meg.
Írás: Vonalvezetése, írásmozgása: megfelelő. Füzetvezetése: áttekinthető. Betűalakítása, betűkapcsolása nehezen olvasható. Írásának tempója kapkodó. Helyesírása megfelelő.
Matematika: Számfogalma a százas számkörben kialakult. A mennyiségekkel kapcsolatos feladatok (mérés, összehasonlítás, mértékváltás) elvégzése kicsit bizonytalan. A négy alapműveletet kevés segítséggel tudja elvégezni. Az összetett szám- és szöveges feladatokat kevés segítséggel oldja meg. Fejszámolásban gyors, pontos (nem mindig).
Környezetismeret: Az élő és élettelen környezettel kapcsolatos tájékozottsága: megfelelő. Megfigyelései pontosak. Az összefüggések felismerésében önálló. A gyalogos közlekedés szabályait ismeri, alkalmazza.
Ének-zene: Ritmikai készsége megfelelő. Zenei hallása jó. A közös éneklésben szívesen vesz részt.
Rajz és vizuális kultúra: A vizuális kultúra körébe tartozó alkotótevékenységek iránt érdeklődése: mérsékelt. Munkáját segítségvárás jellemzi. Színhasználata egyhangú. Fantáziája, kifejezésmódja kicsit színtelen, egyhangú.
Technika és életvitel: Anyag- és eszközismerete megfelelő. Az eszközökkel és az anyagokkal biztonságosan bánik. Munkái néha pontatlanok. Kézügyessége korának megfelelő.
Testnevelés: Az órákon, foglalkozásokon aktív. Erőnléte, állóképessége korának megfelelő. A szabályokat önként, pontosan tartja be. Mozgása összerendezett.

Megjegyzések: Jól megfelelt.

A dőlt betűs szavak azok, amiket utólag biggyesztettek bele a tanító nénik.
Büszkék vagyunk rá is. Még akkor is, ha vannak gondolataim ezzel a bizonyítvánnyal kapcsolatban, de ezt majd egy másik bejegyzésben fogom csak megírni.

2 megjegyzés:

  1. Gratulálok. Büszke lehetsz rájuk, gyönyörű bizonyítvánnyal leptek meg. Azért a te érdemed is.
    Várom a folytatást, a beígért gondolataidat nagyon.

    Ági

    VálaszTörlés