2013. jan. 19.

Félévi bizonyítványok

A régi hagyományt folytatva az idén is beírom ide is az eredményeket, leginkább arra gondolva, hogy ha majd egyszer valamiért eltűnnek ezek a dokumentumok, akkor is maradjon nyoma. :) Az idén nem szánok nekik külön bejegyzést, úgyhogy mind itt lesz, egy helyen. :)

Patrik: (7.o.)
Magatartás: Példás
Szorgalom:  Példás
Magyar nyelv: 5
Irodalom: 5
Történelem és állampolgári ismeretek: 5
Angol nyelv: 5
Matematika: 4
Informatika: 5
Fizika: 4
Biológia: 4
Kémia: 5
Földünk és környezetünk: 5
Ének-zene: 4
Rajz- és vizuális kultúra: 4
Technika és életvitel: 4
Testnevelés és sport: 5
Ember-és társadalomismeret, etika: 5

A rend kedvéért azért álljon itt az is, hogy a matematikát is, és a magyart is (irodalom, nyelvtan) emelt szinten tanulja.

Erik: (4.o.)
Magatartás: 3
Szorgalom: 4
Magyar nyelv: 5
Magyar irodalom: 4
Angol nyelv: 5
Matematika: 4
Környezetismeret: 5
Rajz és vizuális kultúra: 4
Ének-zene: 4
Technika és életvitel: 4
Testnevelés és sport: 4
Informatika: 5

A rend kedvéért pedig: ő is emelt szinten tanulja a matematikát.

Roland: (1.o.)
Magatartás: Társaival barátságos-együttműködő, segítőkész. Közösségében aktív. Felnőttekhez udvarias-                           tisztelettudó, közvetlen. (jó)
Szorgalom: Munkáját önállóan végzi. Probléma esetén segítséget kér. A közösségi munkát ötletekkel segíti. Tanulmányi feladatainak teljesítése pontos, hiánytalan. Tanítási órákon a többiekkel együtt halad. (jó)
Magyar nyelv és irodalom:
Beszéd: Tiszta, érthető. Az r hang képzése bizonytalan, a sziszegő hang képzése hibás. Szóbeli kifejezőkészsége korosztályának megfelelő.
Olvasás: A tanult betűk felismerése és olvasása biztos. Olvasása folyamatos. A szavakat, rövid mondatokat megérti. Az olvasott szöveg tartalmát pontosan mondja el.
Írás: Ceruzafogása megfelelő. Vonalvezetése, írásmozgása biztos. Füzetvezetése rendezett. Betűismerete biztos. Írásának tempója megfelelő.
Matematika: Számfogalma biztos. A számok tulajdonságainak felismerésében és megnevezésében önálló. Tájékozódása a számegyenesen jó. A tanult matematikai jelek (<,>,=) ismerete és alkalmazása biztos. A 10-es számkörben műveletet önállóan tud elvégezni. Csökkenő és növekvő sor felállítására önállóan képes.
Környezetismeret: A tanult napok, hónapok és az évszakok neveit ismeri. Néhány ház körül és erdőben élő állatot, növényt meg tud nevezni. A helyes tisztálkodás szokásait ismeri. Megfigyelései pontosak. Az összefüggések felismerésében önálló.
Ének-zene: A tanult dalokat el tudja énekelni önállóan. A dalokat szívesen énekli. A hallás után, egyszerű ritmus visszaadására képes. A közös éneklésben, dalos játékokban szívesen vesz részt.
Rajz és vizuális kultúra: A rajz és festés iránti érdeklődése élénk. Munkáját önállóság-ötletszerűség jellemzi. Az eszközöket megfelelően használja. Színhasználata változatos. A rajzfelület kitöltésére törekszik.
Technika és életvitel: Munkái szépek. Az eszközökkel és anyagokkal ügyesen bánik. Kézügyessége jó.
Testnevelés: Az órákon, foglalkozásokon aktív. Erőnléte, állóképessége kiváló. A szabályokat önként, pontosan tartja be. Mozgása összerendezett.
Megjegyzések: A félévi követelményeknek kiválóan megfelelt. (kitűnő)
Az olvasás tantárgyból dicséretes teljesítményt nyújtott.

Ugyan nem akartam egyik bizonyítványt sem kommentálni, de Roliéhoz muszáj még mondanom valamit. Mert azon túl, hogy ő az első a fiam közül, aki elsőben kitűnő lett, ő az első, akinél a rajz és technika értékelésnél könny szökött a szemembe. Mert még ilyet nem láttam. :)

Soha rosszabbat egyiknek sem. :)

8 megjegyzés:

 1. Bizony soha rosszabbat! Gratulálok mindhárom fiatalemberhez! :)

  VálaszTörlés
 2. Aztamindenit, hát le a kalappal :)

  VálaszTörlés
 3. Mindegyik értékeléshez gratulálok!
  csak így tovább!!:)

  VálaszTörlés
 4. Ezt nevezem! Soha rosszabbat! A fiúk nagyon ügyesek, meg persze ti is ott a biztos háttérben!!!

  VálaszTörlés
 5. Gratula a bizonyítványokhoz a családnak! :)

  VálaszTörlés